Domov

Pozdravljeni na naši domači strani

Podedovali smo bogato dediščino z lovskim domom in zemljiščem, predvsem pa vrednote lovskega tovarištva, šeg in običajev. Delo preteklih lovskih generacij na področju lovstva moramo znati spoštovati, ceniti in razvijati dalje.

Več o zgodovina na povezavi....

Želiš postati član LD Polzela?

Član LD lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in izkaže interes, povezan z divjadjo in lovstvom, ter je pripravljena ravnati v skladu s pravili LD Polzela. Prošnjo za sprejem, mora kandidat vložiti najkasneje do 25. decembra tekočega leta.

Za več klikni na povezavo....

Prijava in uveljavljanje odškodnine

za škodo divjadi na kmetijskih in gozdnih zemljiščih