Lovišče

Opis meje lovišča

Lovišče LD Polzela meji na jugozahodu po reki Savinji do Malih Braslovč, kjer se pod domačijo Kranjc odcepi v SV smeri. Od studenca ob železniški progi poteka meja na domačijo Hribernik, ter naprej proti severovzhodu v ravni liniji do Bolčinove kapele(kužno znamenje). Od tu dalje po makadamski cesti proti vzhodu na spodnjo Dobriško cesto in po njej v severni smeri do kmetije Uršjek. Meja poteka naprej proti domačiji sp. Štobar (tromeja LD Velenje,Oljka in Polzela) in novi občinski cesti mimo transformatorja do zadružnega doma. Nadalje po stari cesti do kmetije Kovač, kjer prečka cesto in potok Ložnica, ter gre po potoku Kamenku proti severovzhodu po poti do spodnjega Koška in naprej do zgornjega Koška. Od tu dalje po pešpoti in severozahodni strani Koškovih  jam, ter po poti do kmetije Hriberšek (Jakob). Od tu poteka meja  severovzhodno do križa na križišču in naprej pod azimutom 160° jugovzhodno po poljski cesti do zahodnega roba gozdnega ostanka v isti smeri (dolžina cca 425 m). Od tu poteka meja dalje na električni jambor 110kW daljnovoda in dalje na Jakobov vrh (kota381), ter pod azimutom 145° na Večkov mlin. Naprej po potoku Trnavca navzdol do mostu na cesti za jamo Pekel pri transformatorski postaji. Od tu dalje po cesti mimo transformatorske postaje do mostu na potoku Ložnica pri domačiji Uršič in po potoku Ložnica navzdol do mesta križanja elektrovodov. Nadalje na betonski steber elektrovoda, od tu pa v ravni liniji do kmetije Lužar(Bač) v Podlogu, kjer prečka cesto Podlog-Gotovlje. Naprej po kolovozu v smeri nadvoza ceste (Celje-Šempeter) preko železniške proge, do kmetije Janežič. Dalje poteka lovska meja po kolovozu na Spodnje Roje do kmetije Cokan, ter po cesti skozi naselje Spodnje Roje do mostu preko Struge pri domačiji Kojc (stara elektrarna). Od tu dalje po kolovozu do reke Savinje in po njej do izhodiščne točke pri Grobelskem mostu.

Karta lovišča