Prijava in uveljavljanje odškodnine za škodo divjadi na kmetijskih in gozdnih zemljiščih

V skladu z prvim odstavkom 56 .člena Zakona o divjadi in lovstvu (ur. list RS št. 16/2004 s spremembami)  obveščamo vse lastnike in lastnice kmetijskih in gozdnih površin na območju lovišča LD Polzela, da je potrebno vse morebitne odškodninske zahtevke , nastale od divjadi na območju lovišča LD Polzela , nasloviti na upravljavca lovišča LD Polzela .

Škodo , ki jo povzroči divjad , na kmetijskih in gozdnih kulturah , je potrebno v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu, v treh dneh od dneva, ko je lastnik ali lastnica škodo opazil/opazila  , pisno prijaviti upravljavcu lovišča na naslov

Lovska družina Polzela, Založe 151, 3313 Polzela

 

Prijava mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

  • priimek in ime oškodovanca
  • naslov oškodovanca
  • številka parcel kjer je bila ugotovljena škoda
  • vrsta divjadi ,katera je povzročila škodo ter vrsto škode
  • telefonsko številko kontaktne osebe

Ostale zahtevane podatke( MID , številka transakcijskega računa lastnika zemljišča ,davčna številka) bomo potrebovali ob sestavi Cenilnega zapisnika po ogledu škode z strani Komisije za oceno škode LD Polzela. Povezava do obrazca za prijavo škode po divjadi:

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/obrazci_listine/obrazec-za-skodo-lovski-druzini.pdf

 

Za vse dodatne informacije pokličete gospodarja LD Železnik Davor GSM 031 846 810 davorzeleznik@gmail.com