O družini

Lovska družina Polzela je bila ustanovljena 17.9.1946 in je nastala z združitvijo lovišč Polzela, Andraž, Ložnica in Šempeter. Ustanovnih članov je bilo 8, kasneje pa 12. V zgodovini Polzele so bili glavni zakupniki gospodje šeneški in kloštarska gospoda. Okoli leta 1935 so si močno želeli pridobiti svoje lovišče tudi takratni gospodje iz Tovarne nogavic Polzela, vendar jim čas takrat ni bil naklonjen in jim ni uspelo.  Takrat je Novi klošter imel upravitelja in gozdarja, ki je hkrati opravljal tudi naloge lovskega čuvaja. Med vojnama se je lovišče skoraj izpraznilo, po osvoboditvi pa je ponovno zaživelo, saj se je ustanovila Lovska družina Polzela in sicer 1946. leta. Sprejeli so pravila lova, vendar so še vedno držali starih lovskih običajev. Edina težava takrat je bila municija, pa tudi orožje je bilo že zelo staro. Plen je v glavnem postal last uplenitelja. Člani so plačevali tudi članarino.
Sedaj Lovska družina Polzela šteje 42 članov, od tega so 2 lovska čuvaja. Družina ima 3.970,61 ha površine, od tega ima lovne površine 3.469,63 ha. Podeljena nam je koncesija do leta 2029.
Gospodarimo z malo in veliko divjadjo, predvsem pa z srnjadjo. Nekaj let pa se nam pojavlja tudi divji prašič. Lovci spoštujemo načela trajne rabe narave, kar pomeni, da lahko iz narave jemlje le to in toliko, da ne ogrozimo obstoja nobene vrste divjadi.

Ponosni smo na opravljeno delo naših predhodnikov in tudi sedanjih članov. Rezultati so vidni in trajni. Velikokrat pomislimo tudi na preminule lovske tovariše, s katerimi smo soustvarjali in prehodili mnogo zelenih stečin.

Za nastanek dobre lovske organizacije sta potrebna čas in izkušnje njenih članov in predanost lovski organizaciji.  Zato je, ne glede na vzpone in padce, lovska družina lahko ponosna na 70. letno delo in lovsko tradicijo. Imamo 70. letne bogate izkušnje in potrebno strokovno znanje o lovstvu in prav zaradi teh smo uspeli ohraniti veliko živalsko raznolikost v lovišču, s katerimi upravljamo.

Naše delo je poplačano, ko vidimo zdravo populacijo divjadi in življenjski prostor, ki na območju našega lovišča ni močno okrnjen in onesnažen. V lovišču si bomo še naprej prizadevali za prijetno vzdušje in počutje vseh članov v lovski družini.

Pri tem ne smemo pozabiti, da dobro lovsko organizacijo naredijo njeni člani, ki iz svoje notranje potrebe želijo dati svoj prispevek k razvoju lovstva.

Podedovali smo bogato dediščino z lovskim domom in zemljiščem, predvsem pa vrednote lovskega tovarištva, šeg in običajev. Delo preteklih lovskih generacij na področju lovstva moramo znati spoštovati, ceniti in razvijati dalje.

Lovišče LD Polzela

Lovišče lovske družine Polzela obsega   3971ha od tega 3470ha lovnih površin ki jih prekrivajo 2/3 gozdovi, 1/3 pa so travno pašne in obdelovalne površine. Od divjadi je najštevilčnejša srnjad, kar je za nas gospodarsko najpomembnejša vrsta divjadi. Zadnja leta je v lovišču tudi stalno prisoten divji prašič ki pa povzroča čedalje večje škode na kmetijskih površinah, zlasti na travnikih. Pri poljskem zajcu je zadnja leta občuten padec številčnosti, kar se tudi pozna na samem odvzemu . Fazan skoraj izginja iz lovišča zaradi slabih življenjskih pogojev. Od zveri je v lovišču največ pogosta lisica.  Zadnja leta se opaža tudi veliko število sivih vran. Lovišče je razdeljeno na tri revirje Polje-Martjaki, Sevčnik-Arjek in Tajna-Vimperk-Slatine.

Organi LD Polzela:

Upravni odbor:

 • Železnik Ferdo ml.- starešina LD
 •  Vogrinc Čedomir- tajnik LD
 •  Prungl Matija- gospodar LD
 •  Čurković Goran-blagajnik
 •  Vasle Jože-gospodar lovskega doma
 • Pižorn Servacij
 • Železnik Davor-pomočnik gospodarja LD
 • Nadzorni odbor LD
 • Mramor Egon- predsednik NO
 • Železnik Jurij- član NO
 • Bašič Darko-član NO
 • Disciplinska komisija
 • Kaudik Bojan – predsednik
 • Udrih Marjan – član
 • Hrovat Matija – član
 • Komisija za lovsko strelstvo
 • Klemenčič Bojan-predsednik
 • Bršek Drago-član
 • Pižorn Urban-član
 • Komisija za ocenjevanje škod
 • Prungl Matija-predsednik
 • Udrih Marjan
 • Pižorn Servacij
 • Železnik Ferdo ml.
 • Referent za kinologijo
 • Ribar Martin

Člani LD Pozela: Seznam članov po revirjih

Revir 1-Polje-Martjaki

 • Prungl Matija
 • Vogrinc Čedo
 • Slaprnik Martin
 • Hrovat Matija
 • Hrovat Jernej
 • Školnik Štefan
 • Švab Elio
 • Vasle Jože
 • Udrih Marjan-revirni vodja GSM 031 642 113
 • Kuder Ljubomir
 • Štorman Ignac
 • Udrih Franc
 • Klemenčič Bojan
 • Školnik Jure-pripravnik
 • Rezar Aleš

Revir 2-Sevčnik-Arjek

 • Železnik Davor
 • Primčič Aleš
 • Kaudik Bojan
 • Rovšnik Janez
 • Mramor Egon
 • Turnšek Robi
 • Železnik Ferdo ml.
 • Bašič Darko-revirni vodja GSM 040 242 830
 • Jezernik Janko
 • Satler Jaka
 • Čuk Jože
 • Železnik Ferdo
 • Ribar Martin
 • Pižorn Urban
 • Slapnik Martin-pripravnik

Revir 3 – Tajna-Slatine-Vimperk

 • Pižorn Servacij
 • Železnik Jure-revirni vodja GSM 041 575 243
 • Meznarič Anton
 • Pajenk Albin
 • Stropnik Franc
 • Pižorn Robi
 • Bršek Drago
 • Pižorn Leon
 • Čurkovič Goran
 • Skornšek Ivan
 • Jelen Edi
 • Blagotinšek Mirko 

Pooblaščeni lovski čuvaji:

Hrovat Matija GSM 041 657 583

Skornšek Ivan GSM 041 608 449