Obvestilo za občane-Visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge (APK)

Spoštovani občani Občine Polzela !

 

Dne 22.1.2020 je bil v Uradnem listu RS št.10/21 objavljen Sklep o določitvi  visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, ki je pričel veljati dne 23.1.2021.

Na podlagi navedenega so se pričeli izvajati nujni ukrepi za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge ( APK ) pri divjih prašičih, ki so določeni v Zakonu o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih ( Uradni list RS, št 200/20 ).

Tako smo tudi v Lovski družini Polzela morali sprejeti določene ukrepe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge v lovišču .

Da ob primeru najdbe poginulega divjega prašiča ali njegove ostanke o tem takoj obvesti regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112. Ali pa obvesti gospodarja LD Polzela -Prungl Matija na mob: 040 501 233 ali Železnik Ferdinand-a na mob: 041 698 342.

Obvestilo naj vsebuje :  

     1. osebno ime najditelja

  1. lokacijo najdbe
  2. če je možni spol in čas najdbe
  3. morebitne vidne spremembe na poginulem prašiču in možnost dostopa

 

Po prijavi pa najditelj vidno označi mesto najdbe poginulega divjega prašiča. Najditelj, ki je bil v stiku s poginulim divjem prašiču ,čim bolj omeji svoje gibanje pri čemer vsaj 72 ur oziroma do negativnega izvida preiskave na APK ne sme vstopati v objekte ,kjer se redijo domači prašiči , in v obore z divjimi prašiči. Najditelj in vsak ,ki je bil v stiku s poginulim divjim prašičem, čim prej očisti in razkuži obleko, obutev in opremo, ki je prišla v stik s poginulim divjim prašičem.  Operemo pri najmanj 40 stopnjah.

Če pa je prišel v stik še pes pa ga je potrebno okopati s šamponom za pse.

                                

Bolezenski znaki se pojavijo od 5 da 15 dni od okužbe. Potek bolezni je podoben pri domačem in divjem prašiču. Ob izbruhu bolezni se lahko pojavijo številni znaki ,ki so odvisni od virulence (moči) virusa, prijete količine virusa in vstopnega mesta virusa v telo. APK poteka v perakutni ( hiter pogin),akutni ( povišana telesna temperatura, izguba teka ,krvavitev po notranjih organih in koži) velik pogin; trajanje en teden do 10 dni.

Virus APK , ki povzroča izbruhe bolezni v zahodni Evropi, je zelo patogen, posledica česar je običajno akutni potek bolezni in je 90-100% smrtnost obolelih živali. Prašiči ,ki so bolezen preboleli pa lahko širijo virus še en mesec po tem, ko so izginili bolezenski znaki.

Z virusom APK se človek ne more okužiti.

 

Občanom Občine Polzela se že v naprej zahvaljujemo za sodelovanje z LD Polzela.

 

LD Polzela

Železnik Ferdinand